Välkommen till
Sune Jansson Åkeri AB

Sune Jansson Åkeri AB bedriver åkeriverksamhet med Uddevalla som stationeringsort. Vi kör i huvudsak inrikes linjetrafik för DB Schenker. Verksamheten är inriktad på transport av stycke- och partigods men vi utför även s.k. sekvenstransporter för Bilindustrin. Vi har även lagringsverksamhet och omlastning för externa kunder.

Vårt mål är att ge kunderna bästa möjliga service och vi arbetar aktivt med rationella och effektiva lösningar när det gäller samtransporter.

Certifieringar

Åkeriet är certifierade i Miljö – Kvalitet- & Trafiksäkerhet.