Om Oss

Det var så här det började….

Sune Jansson Åkeri AB startade 1957 i Uddevalla av Sune & Stella Jansson. Affärsidén var att transportera mjölk mellan mejerier & lokala butiker. Det visade sig vara en god idé. Då i slutet av 50-talet hade de fyra bilar och lika många anställda. Sune och Stella var duktiga på att driva företag och etablerade snart ett samarbete med dåvarande Bilspedition.

Numera ägs & drivs åkeriet av Gunnar, Andreas & Malin Jansson. Åkeriets samarbetspartner är numera DB Schenker.

Idag finns åkeriet i ”Bilspeditions” gamla lokaler i Uddevalla. Där finns även viss terminalverksamhet, där omlastning av Schenkergodset sker för att minska lastnings- & lossningsområden för både personal & fordon. Tack vare detta upplägg minskar vi antal körda mil med ca 150 mil/dag – vilket är väldigt positivt för miljön.

Verksamheten omfattar för närvarande 91 lastbilar, 88 släpvagnar och 20 trailers och 9 dolly. Många av dom är utrustade med kyl- & frysaggregat. Åkeriet har ca 150 medarbetare varav ca 9% är kvinnor, stationerande på flera platser i södra Sverige, merparten i Uddevalla.

Vår affärsidé

Sune Jansson Åkeri AB erbjuder inrikes godstransporter med hög kvalitet, god service och kompetens samt miljömässigt attraktiva lösningar, för både konventionellt gods och gods som fraktas under kyla eller värme.

Vi vill ge kunderna bästa service och arbetar med rationella och effektiva lösningar när det gäller samtransporter. Vi har även lagringsverksamhet och omlastning för externa kunder.

Certifieringar

Åkeriet är certifierade i Miljö – Kvalitet- & Trafiksäkerhet.